Privacy Policy

Privacybeleid 22-08-2019

Persoonsgegevens die wij verwerken

Keramiek Centraal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keramiekcentraal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Keramiek Centraal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Keramiek Centraal analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren maar niet om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Keramiek Centraal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Keramiek Centraal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keramiek Centraal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Keramiek Centraal bewaart gegevens zolang u cliënt/deelnemer bent. Dit betekent dat uw klantprofiel bewaard blijft totdat u aangeeft dat u zich uitschrijft. Dit zal tevens als een vergeetverzoek opgevat worden. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Keramiek Centraal facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Keramiek Centraal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Derde partijen waar Keramiek Centraal gegevens mee deelt:
Nieuwsbriefprogramma: Via deze dienst verstuurt Keramiek Centraal nieuwsbrieven en wordt de maillijst bijgehouden.
PostNL: Keramiek Centraal maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van leveringen.
SiteGround: Alle mail- en dataverkeer loopt via de servers van SiteGround. Deze servers bevinden zich in Nederland.
Google: Keramiek Centraal maakt gebruik van verschillende diensten van Google zoals Gmail en Google Cloud
Protonmail: Een deel van het mailverkeer vindt plaats via de servers van Protonmail in Zwitserland.

Deze diensten verwerken uw persoonsgegevens namens Keramiek Centraal en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Deze diensten hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zij zijn op grond van de afgesloten verwerkersovereenkomsten tot geheimhouding verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Keramiek Centraal gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Keramiek Centraal maakt gebruik van Google Analytics en andere diensten van Google zoals Maps en reCaptcha. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Keramiek Centraal verplicht hen jouw IP-adressen deels te anonimiseren en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Tevens raden wij u aan om ook extensies zoals Privacy Badger en/of Ghostery te installeren in uw browser.

Heeft u tips of opmerkingen over het verbeteren van de cookies van deze website? Mail ze naar privacy@keramiekcentraal.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keramiek Centraal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Heeft u een account? Dan kunt u zelf uw gegevens aanpassen of verwijderen.

U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@keramiekcentraal.nl.

Keramiek Centraal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Keramiek Centraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@keramiekcentraal.nl

Contactgegevens:

www.keramiekcentraal.nl

Secretariaat is de Functionaris Gegevensbescherming van Keramiek Centraal. Hij/zij is te bereiken via secretariaat@keramiekcentraal.nl

Wij zijn nog in oprichting. Meer contactgegevens volgen zodra deze bepaald zijn.